Startseite

FahrerThore Aniszewski
Thore Aniszewski
Jahrgang 1988

1998

1999

2000

2001

2002

20032004


2006


2007


ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 1)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 2)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 2)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 3)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 4)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 4)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 4)
Vereinsmeistermeisterschaft ASC Breitenfelde

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 5)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 5)

Deutsche Junioren Slalom Meisterschaft
Vereinsmeistermeisterschaft ASC Breitenfelde (Autoslalom)

ADAC Hansa Youngster-Slalom-Cup (B)
ADAC Bundesendlauf Slalom Junioren (B)
ADAC Bundesendlauf Slalom Junioren (Mannschaft)
9. Platz

7. Platz

16. Platz

8. Platz

5. Platz

3. Platz
36. Platz
1. Platz

1. Platz
49. Platz

73. Platz
1. Platz

11. Platz
33. Platz
11. Platz

Rouwen Behncke
Rouwen Behncke
Jahrgang 1994

20032004

20052006
ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 1)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 1)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Mannschaft)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 2)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 2)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 2)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 2)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 3)
Landesmeisterschaft SHFM Jugend-Kart-Slalom (Klasse 3)
2. Platz
43. Platz
17. Platz

4. Platz

3. Platz
16. Platz
41. Platz

8. Platz
30. Platz

Tobias Behncke
Tobias Behncke
Jahrgang 1989

2003

2004

2005

2006
ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 4)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 4)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 5)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 5)
20. Platz

8. Platz

10. Platz

o. W.

Felix Dau
Felix Dau
Jahrgang 2004


Thomas Dohmann
Thomas Dohmann
Jahrgang 1993

20022003
2004


2005

20062007
2008
2009
2010
2011
2015


2016
ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 1)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 1)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 1)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 2)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 2)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 2)
ADAC-Jugend-Sportabzeichen in Bronze

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 2)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 2)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 2)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Mannschaft)
ADAC-Jugend-Sportabzeichen in Silber
Vereinsmeistermeisterschaft ASC Breitenfelde

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 3)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 3)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 3)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Mannschaft)
Vereinsmeistermeisterschaft ASC Breitenfelde (Kartslalom)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 3)
Landesmeisterschaft SHFM Jugend-Kart-Slalom (Klasse 3)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 3)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 3)
Deutsche Jugend-Kart-Slalom Meisterschaft (Klasse 3)
ADAC-Jugend-Sportabzeichen in Gold
Vereinsmeistermeisterschaft ASC Breitenfelde (Kartslalom)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 4)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 4)
Landesmeisterschaft SHFM Jugend-Kart-Slalom (Klasse 4)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 4)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 4)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Mannschaft)
Deutsche Jugend-Kart-Slalom Meisterschaft (Klasse 4)
Vereinsmeistermeisterschaft ASC Breitenfelde

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 4)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 4)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 4)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Mannschaft)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 4)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Mannschaft)
Deutsche Jugend-Kart-Slalom Meisterschaft (Klasse 4)
Vereinsmeistermeisterschaft ASC Breitenfelde

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 5)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 5)
Hamburger Slalom Meisterschaft (Klasse Youngster)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 5)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Mannschaft)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 5)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Mannschaft)
Deutsche Jugend-Kart-Slalom Meisterschaft (Klasse 5)
Deutsche Jugend-Kart-Slalom Meisterschaft (Mannschaft)
ADAC Hansa Youngster-Slalom-Cup
Deutsche Junioren Slalom Meisterschaft
Deutsche Junioren Slalom Meisterschaft (Mannschaft)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 5)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 5)
Hamburger Slalom Meisterschaft (Klasse Youngster)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 5)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Mannschaft)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 5)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Mannschaft)
Deutsche Jugend-Kart-Slalom Meisterschaft (Klasse 5)
Deutsche Jugend-Kart-Slalom Meisterschaft (Mannschaft)
Deutsche Junioren Slalom Meisterschaft
Deutsche Junioren Slalom Meisterschaft (Mannschaft)
Vereinsmeistermeisterschaft ASC Breitenfelde

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 5)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 5)
Hamburger Slalom Meisterschaft (Klasse Youngster)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 5)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Mannschaft)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 5)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Mannschaft)
ADAC Bundesendlauf Slalom-Youngster-Cup (Klasse 1)
ADAC Bundesendlauf Slalom-Youngster-Cup (Mannschaft)
Deutsche Junioren Slalom Meisterschaft
Deutsche Junioren Slalom Meisterschaft (Mannschaft)
Vereinsmeistermeisterschaft ASC Breitenfelde

ADAC Hansa Super-Kartslalom-Testpokal (Klasse S2)
Vereinsmeistermeisterschaft ASC Breitenfelde

ADAC Hansa Super-Kartslalom-Pokal (Klasse S2)
2. Platz
14. Platz
36. Platz

1. Platz
18. Platz
45. Platz


1. Platz
10. Platz
36. Platz
16. Platz

1. Platz

1. Platz
3. Platz
17. Platz
15. Platz
1. Platz

1. Platz
4. Platz
3. Platz
42. Platz
25. Platz

1. Platz

1. Platz
1. Platz
2. Platz
18. Platz
38. Platz
17. Platz
15. Platz
1. Platz

1. Platz
1. Platz
3. Platz
6. Platz
26. Platz
16. Platz
27. Platz
1. Platz

1. Platz
1. Platz
3. Platz
2. Platz
3. Platz
42. Platz
17. Platz
17. Platz
10. Platz
11. Platz
73. Platz
8. Platz

1. Platz
1. Platz
4. Platz
8. Platz
6. Platz
29. Platz
16. Platz
23. Platz
12. Platz
44. Platz
9. Platz
1. Platz

1. Platz
1. Platz
2. Platz
6. Platz
5. Platz
26. Platz
11. Platz
38. Platz
9. Platz
47. Platz
8. Platz
1. Platz

1. Platz
1. Platz

1. Platz

Lennart Eildermann
Lennart Eildermann
Jahrgang 1998

2006

2007


2008


2009
2010
20112012


20132014


2016
ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 1)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 1)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 1)
Landesmeisterschaft SHFM Jugend-Kart-Slalom (Klasse 1)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 1)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 1)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Mannschaft)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 2)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 2)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 2)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 2)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Mannschaft)
ADAC-Jugend-Sportabzeichen in Bronze

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 2)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 2)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 2)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 2)
Deutsche Jugend-Kart-Slalom Meisterschaft (Klasse 2)
Deutsche Jugend-Kart-Slalom Meisterschaft (Mannschaft)
ADAC-Jugend-Sportabzeichen in Silber
Vereinsmeistermeisterschaft ASC Breitenfelde

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 3)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 3)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 3)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 3)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 3)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 3)
ADAC-Jugend-Sportabzeichen in Gold

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 4)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 4)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 4)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 4)
Vereinsmeistermeisterschaft ASC Breitenfelde

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 5)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 5)

ADAC Hansa Youngster-Slalom-Cup
o. W.

2. Platz
3. Platz
5. Platz
11. Platz
23. Platz
17. Platz

2. Platz
4. Platz
8. Platz
8. Platz
16. Platz


1. Platz
1. Platz
18. Platz
50. Platz
18. Platz
10. Platz

1. Platz

3. Platz
5. Platz
18. Platz
50. Platz

4. Platz
4. Platz


6. Platz
5. Platz

5. Platz
4. Platz
1. Platz

14. Platz
8. Platz

13. Platz

Rubens Eildermann
Rubens Eildermann
Jahrgang 2000

2008


2009

2010


2011


2012


20132014


2015
2016
ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 1)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 1)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 1)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 1)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Mannschaft)
Deutsche Jugend-Kart-Slalom Meisterschaft (Klasse 1)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 1)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 1)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 1)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Mannschaft)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 1)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Mannschaft)
Deutsche Jugend-Kart-Slalom Meisterschaft (Klasse 1)
Deutsche Jugend-Kart-Slalom Meisterschaft (Mannschaft)
ADAC-Jugend-Sportabzeichen in Bronze

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 2)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 2)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 2)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 2)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 2)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 2)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Mannschaft)
ADAC-Jugend-Sportabzeichen in Silber

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 3)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 3)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 3)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 3)
ADAC-Jugend-Sportabzeichen in Gold

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 4)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 4)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 4)
ADAC Hansa Super-Kartslalom-Testpokal (Klasse S1)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 4)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 4)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 5)
3. Platz
1. Platz
16. Platz
25. Platz
16. Platz
27. Platz

2. Platz
1. Platz
3. Platz
3. Platz
31. Platz
17. Platz
24. Platz
10. Platz


6. Platz
6. Platz

3. Platz
4. Platz
18. Platz
2. Platz
11. Platz


4. Platz
3. Platz

6. Platz
5. Platz


9. Platz
7. Platz

3. Platz
o. W.
8. Platz
22. Platz

6. Platz

Fabian Elsing
Fabian Elsing
Jahrgang 1996


Lukas Fieberg
Lukas Fieberg
Jahrgang 1998

2007

2008

2009


2010


2011
2012
20132014

2015

2016
ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 1)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 2)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 2)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 2)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 2)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Mannschaft)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 2)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Mannschaft)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 3)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 3)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 3)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 3)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 3)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 3)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 4)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 4)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 4)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 4)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 4)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 4)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 4)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Mannschaft)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 4)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Mannschaft)
Deutsche Jugend-Kart-Slalom Meisterschaft (Klasse 4)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 5)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 5)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 5)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 5)
Deutsche Jugend-Kart-Slalom Meisterschaft (Klasse 5)

ADAC Hansa Youngster-Slalom-Cup

ADAC Hansa Youngster-Slalom-Cup
ADAC Hansa Slalom-Pokal
Hamburger Junioren Slalom Meisterschaft
Deutsche Junioren Slalom Meisterschaft
Deutsche Junioren Slalom Meisterschaft (Mannschaft)
o. W.

11. Platz

2. Platz
2. Platz
9. Platz
3. Platz
32. Platz
17. Platz

4. Platz
4. Platz

3. Platz
3. Platz
11. Platz
26. Platz

1. Platz
2. Platz
14. Platz
40. Platz

1. Platz
1. Platz
10. Platz
5. Platz
24. Platz
16. Platz
15. Platz

1. Platz
1. Platz
10. Platz
41. Platz
24. Platz

4. Platz

7. Platz
o. W.
3. Platz
84. Platz
7. Platz

Paula Fieberg
Paula Fieberg
Jahrgang 2005

2013

2014


2015
ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 1)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 1)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 1)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 2)
o. W.

6. Platz
4. Platz

14. Platz

Yasmin Gebele
Yasmin Gebele
Jahrgang 2004


Olaf Hahn
Olaf Hahn
Jahrgang 1960

2016 ADAC Hansa Super-Kartslalom-Pokal (Klasse S2)
NOP Kart-Racing-Meisterschaft (Klasse 2)
7. Platz
10. Platz

Finjo Muschlien
Finjo Muschlien
Jahrgang 2004

2014

2015


2016
ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 2)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 2)
NOP Kart-Racing-Meisterschaft (Klasse 1)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 3)
ADAC Hansa Super-Kartslalom-Pokal (Klasse S1)
NOP Kart-Racing-Meisterschaft (Klasse 1)
o. W.

17. Platz
1. Platz

7. Platz
7. Platz
3. Platz

André Peters
André Peters
Jahrgang 1999

2009

2010

2011

2012

2013


2014


20152016
ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 2)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 2)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 3)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 3)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 4)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 4)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 4)
Vereinsmeistermeisterschaft ASC Breitenfelde

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 5)
ADAC Hansa Super-Kartslalom-Testpokal (Klasse S1)
ADAC Hansa Youngster-Slalom-Cup

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 5)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 5)
ADAC Hansa Super-Kartslalom-Pokal (Klasse S1)
ADAC Hansa Youngster-Slalom-Cup
Hamburger Junioren Slalom Meisterschaft
Deutsche Juioren Slalom Meisterschaft
Deutsche Juioren Slalom Meisterschaft (Mannschaft)
o. W.

o. W.

o. W.

6. Platz

9. Platz
7. Platz

4. Platz
1. Platz

4. Platz
4. Platz
13. Platz

4. Platz
4. Platz
o. W.
8. Platz
4. Platz
77. Platz
7. Platz

Dominik Primus
Dominik Primus
Jahrgang 1997

2013

2014

2015

2016
ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 5)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 5)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 5)

ADAC Hansa Super-Kartslalom-Pokal (Klasse S2)
7. Platz

12. Platz

10. Platz

6. Platz

Philipp Schmidt
Philipp Schmidt
Jahrgang 1999

2012

2013


2014

2015
2016
ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 3)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 4)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 4)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 4)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 4)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 4)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 4)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Mannschaft)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 5)
ADAC Hansa Youngster-Slalom-Cup
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 5)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 5)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 5)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 5)
ADAC Hansa Super-Kartslalom-Pokal (Klasse S1)
ADAC Hansa Youngster-Slalom-Cup
ADAC Hansa Slalom-Pokal
Hamburger Junioren Slalom Meisterschaft
ADAC Bundesendlauf Slalomeinsteiger
Deutsche Junioren Slalom Meisterschaft
Deutsche Junioren Slalom Meisterschaft (Mannschaft)
13. Platz

6. Platz
5. Platz

2. Platz
2. Platz
11. Platz
27. Platz
14. Platz

3. Platz
10. Platz
13. Platz
29. Platz

5. Platz
5. Platz
o. W.
5. Platz
17. Platz
2. Platz
45. Platz
81. Platz
7. Platz

Tim Schmidt
Tim Schmidt
Jahrgang 2005

2013


2014

2015

2016
ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 1)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 1)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 1)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 1)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 1)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 1)
Deutsche Jugend-Kart-Slalom Meisterschaft (Klasse 1)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 2)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 2)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 2)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 2)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 2)
Deutsche Jugend-Kart-Slalom Meisterschaft (Klasse 2)
Vereinsmeistermeisterschaft ASC Breitenfelde

9. Platz
7. Platz

2. Platz
1. Platz
12. Platz
32. Platz
9. Platz

4. Platz

2. Platz
1. Platz
9. Platz
46. Platz
23. Platz
1. Platz


Arne Schütt
Arne Schütt
Jahrgang 1993

2006


20072008

2009

2015

2016
ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 3)
Landesmeisterschaft SHFM Jugend-Kart-Slalom (Klasse 3)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 4)
Hamburger Kartslalom Meisterschaft (Klasse 4)
Landesmeisterschaft SHFM Jugend-Kart-Slalom (Klasse 4)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 4)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 4)
Deutsche Jugend-Kart-Slalom Meisterschaft (Klasse 4)
Deutsche Jugend-Kart-Slalom Meisterschaft (Mannschaft)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 4)

ADAC Hansa Kart-Slalom-Pokal (Klasse 5)
ADAC Norddeutsche Meisterschaft Kart-Slalom (Klasse 5)
ADAC Bundesendlauf Kartslalom (Klasse 5)
ADAC Hansa Youngster-Slalom-Cup
ADAC-Jugend-Sportabzeichen in Bronze

ADAC Hansa Super-Kartslalom-Testpokal (Klasse S3)

ADAC Hansa Super-Kartslalom-Pokal (Klasse S3)
10. Platz
17. Platz

4. Platz
2. Platz
7. Platz
17. Platz
49. Platz
24. Platz
11. Platz

6. Platz

2. Platz
10. Platz
48. Platz
13. Platz


1. Platz

1. Platz